top of page

OM OSS

Vi är en församling i Kungsbacka bestående av barn, ungdomar och vuxna. Vi har var och en haft ett personligt möte med Jesus kristus och lever dagligen i en vänskapsrelation med honom och varandra. Jesus har förändrat våra liv och gett oss fast mark att bygga våra liv på, han som är den eviga klippan. De flesta av oss är barnfamiljer boende i Kungsbacka. Vi arbetar i och kring Kungsbacka bl.a. som snickare, säljare, vaktmästare, ingenjörer och lärare. Vi tycker om att hjälpa varandra praktiskt och har en gemensam prioritering att umgås på olika sätt över åldersgränserna, genom att träffas för att t.ex. äta tillsammans, sporta och ha kalas.

Utöver vardagsgemenskap träffas vi i smågrupper i hemmen varje vecka för att uppmuntra varandra, be och studera bibeln och tillsammans upptäcka mer och mer hur vi dagligen kan leva det liv som Gud har tänkt för oss. Dessutom träffas vi varje månad med hela församlingen. Då har vi en familjefest med sång, musik och undervisning, där vi också äter tillsammans. Vi har ingen egen samlingslokal men hyr vid behov.

Vi har ett mycket gott utbyte med sydamerikanska församlingar, framförallt i Brasilien. Från församlingen i Porto Alegre, en stad som ligger i södra Brasilien, har några personer till och med flyttat till Kungsbacka. Genom den kontinuerliga kontakt vi har med församlingen där har vi fått mycket hjälp praktiskt i församlingslivet och med olika principer från bibeln, som t.ex. Lärjungaskap. Genom denna kontakt har vi kunnat bidra med ekonomiska resurser till ett barnhem i den staden, samt till soppkök i några av de fattigaste områdena.

Alla kristna här i staden är våra syskon, eftersom Gud är vår Far. Därmed är vi en del av Guds hela församling i Kungsbacka. Vi värdesätter de många personliga relationer som vi har med ledare och syskon i andra församlingar och samfund, där vi vill växa i samarbete och enhet, med Jesus som grund. Vår önskan är att tillsammans med hela Guds församling i Kungsbacka kunna påverka samhället där vi lever och bor, genom att bry oss om människor och dela med oss av hopp, framtidstro och trygghet.

bottom of page