top of page

UNGDOMAR

Bibeln är full av unga människor som blir kallade av Gud till att utföra viktiga uppdrag här på jorden. Vi tror att Gud fortfarande vill använda oss unga som sina verktyg i alla de miljöer vi blivit insatta i. Vi står alla inför olika utmaningar i processen att växa upp och bli vuxna, men vi tror, genom den Helige Andens uppenbarelse, att Jesus är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET vi behöver och det är vad vi vill leva för.

Vi tror att det finns en speciell kraft i den unga generationen som kommer direkt från Fadern som gör att vi alla kan "besegra den onde" (det står i Bibeln i 1 Johannesbrev 2:14). Men för att göra detta behöver vi söka Guds rike först och förbil i hans ord.

Vi tror också att relationer gör oss starkare och att vi behöver varandra. Det är därför vi har många aktiviteter året om så att tonåringar och unga vuxna tillsammans kan söka Jesus, lära sig av varandra och bygga upp varandras liv. Det är fantastiskt att ha människor vid din sida som du kan dela segrar, utmaningar, rädslor, misstag och sår med och i det hitta helande tillsammans, i JESUS KRISTUS!

bottom of page