top of page

13 APRIL

2024

VÄLKOMMEN TILL BARNDAG!

När och var

Datum: Lördag den 13 april

Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Plats: Letebo

Program

Det kommer att vara en dag fylld med samling, lekar, gemensam lunch, och fika med mera. Vi planerar att vara utomhus för lekarna, så var vänlig klä er efter väder.

Det kommer att finnas en mindre kostnad för lokalhyra och mat.

Vänligen anmäl antalet barn och vuxna som kommer att delta för att underlätta vår planering av mat och grupper.

Kontaktpersoner för mer information

Jonas & Suzy: 072 327 47 29 eller 072 330 87 17

Ivan & Bibi: 073 967 25 17 eller 076 142 81 73

Hälsingar,

Planeringsgruppen

Lek

Undervisning

Gemenskap

bottom of page