top of page

VÅR TRO

DETTA TROR VI PÅ

HEBREERBREVET 6: 1-3

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,  med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.  Ja, så vill vi göra, om Gud tillåter.

GUD - Vi tror på en evig Gud som är Skaparen av allt. Han finns till i tre Personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Han är kärleksfull och fullständigt helig.

JESUS KRISTUS ÄR HERRE - Vi tror att Herren Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, är den enda som kan försona oss med Gud. Han levde ett syndfritt och fullkomligt  liv, dog på korset i vårt ställe, uppstod igen och ska komma tillbaka en dag!

OMVÄNDELSE & TRO - För att få förlåtelse och "bli födda på nytt" måste vi omvända oss från våra synder, tro på Herren Jesus Kristus och underordna oss Hans vilja för våra liv.

DOP - Vi tror att vi behöver bli döpta i vatten och fyllas med kraften från den Helige Ande för att leva de heliga och fruktsamma liv som Gud har för oss. Den Helige Ande gör det möjligt för oss att använda andliga gåvor, inklusive tungotal.

GEMENSKAP - Vi tror på kraften och betydelsen av kyrkan och nödvändigheten för troende att regelbundet träffas för gemenskap, bön och brödsbrytelse.

GUDS ORD - Vi tror att Bibeln är Guds Ord. Den är korrekt och tillämplig på våra vardagsliv.

SLUTGILTIG DOM - Vi tror att vår eviga destination antingen himlen eller helvetet bestäms av vårt svar till Herren Jesus Kristus.

JESUS KOMMER TILLBAKA - Vi tror att Herren Jesus Kristus kommer tillbaka igen som Han lovade.

DETTA TROR VI PÅ

Vi är en församling i Kungsbacka bestående av barn, ungdomar och vuxna. Vi har var och en haft ett personligt möte med Jesus Kristus och lever dagligen i en vänskapsrelation med Honom och varandra.

Vi samlas som församling en gång varje månad och vi tror på att mötas veckovis i enskilda hem. Genom att samlas i husförsamlingen skiftar vi fokus från en enskild byggnad och stora församlingar, där det kan vara utmanande för alla att uttrycka sina gåvor och livet i Khristus. Istället möjliggör möten i husförsamlingen att varje familj som följer Jesus kan samlas med andra för att gemensamt följa Jesus. Som det står i 1 Korinthierbrevet 14:26, "Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse."

Att praktisera detta i stora församlingar är svårt, men i husförsamlingen har var och en möjlighet att dela med sig. Flera husförsamlingar spridda över staden som träffas varje vecka ger ett mer fullkomligt uttryck av Jesu närvaro, Han som är församlingens huvud. 

Vi tror också att varje lärjunge bör vara sammankopplad i Kristi kropp genom "leder, ligament och senor” (Kolosserbrevet 2:19), var och en med en handledare, eller “discipler”, som leder oss till att växa och bli mer lik Jesus.

bottom of page